Violetta Bielecka

Profesorka Violetta Bielecka je ředitelka a umělecká vedoucí Sboru Filharmonie
a Opery Podleské v Białystoku. Vystudovala na Státní hudební škole
v Białystoku v klavírní třídě Z. Frankiewicze. Sbormistrovství a dirigování studovala pod vedením prof. J. Boka a prof. R. Zimaka na Státní hudební škole ve Varšavě (diplom s vyznamenáním). Absolventka a bývalá zaměstnankyně Hudební akademie
F. Nowowiejského v Bydgoszcze. Od roku 2006 je profesorkou na Hudební univerzitě Fryderyka Chopina (UMFC) ve Varšavě, na Fakultě instrumentálních a pedagogických studií v Białystoku (v letech 1999–2005 vedoucí katedry dirigování, kdy tento post zastává i nyní; v letech 2005–2012 byla proděkankou fakulty). Vyučuje zpěv
na Paderewského hudební škole v Białystoku. Vedla zde hudební sbor „Schola Cantorum Bialostociensis“ (1987–2009). V letech 1995–2017 byla předsedkyní „Cantica Cantamus“, Asociace fanoušků sborové hudby v Bialystoku, kde v letech 1998–2006 řídila „Cantica Cantamus“, komorní sbor Białystok. Byla iniciátorkou a organizátorkou Polské filharmonie míru – mezinárodních workshopů polské
a mezinárodní mládeže. Violetta Bielecka účinkovala v Polsku i v zahraničí (Německo, Itálie, Francie, Ukrajina, Bělorusko, Lotyšsko, Rumunsko, Moldavsko). V letech
1995–1997 byla hlasovou poradkyní Operního sboru Velkého divadla a Národní opery ve Varšavě. V roce 2015 byla pozvána, aby znovu spolupracovala na přípravách premiéry filmu „Strašidelný zámek“ S. Moniuszka. Sbor Filharmonie a Opery Podleské pod jejím vedením získal řadu Fryderykových cen Polské společnosti pro fonografický průmysl (2009, 2016, 2017) a také jednu z nejprestižnějších světových cen v oblasti filmů, International Classical Music Award 2018. Byla jí udělena čestná medaile Podlasie v oblasti popularizace hudební kultury (2017), Cenu předsedy města Białystok za umělecké úspěchy (2016), medaile za zásluhy za UMFC, udělena prorektorkou univerzity, prof. Ryszard Zimak (2014), zlatá medaile udělená prezidentem sdružení „Polské společenství“ ve Varšavě (2010), zlatá medaile udělena prezidentem
Polské republiky Bronisław Komorowski (2010), Cena ministra kultury a národního dědictví za umělecké a didaktické úspěchy (2009), medaile Komise národního vzdělávání (Ministerstvo školství, 2009), stříbrná medaile za zásluhy o kulturu – Gloria Artis (2008), Čestný odznak za zásluhy za polskou kulturu (2006), zlatá medaile
za zásluhy udělovaná prezidentem Polské republiky (2002), Cena maršála Podlaského vojvodství (2002), Cena předsedy města Bialystoku za organizaci aktivit popularizujících kulturní dědictví na východě prostřednictvím aktivit Polského mírového sboru (2000), Zlatého odznaku „Vyznamenání v regionu Białystok“ (1992) a Zlatého kříže za zásluhy udělené prezidentem Polské republiky (1990). V roce 2013 získala
v Poznani Cenu prof. Kurczewski za vynikající úspěchy v oblasti sborové hudby
a propagace polské hudby. V roce 2015 byla jmenována členkou maršálu Komise
pro udělování cen Podleské v oblasti umělecké tvořivosti, šíření a ochrany kultury
a stipendií pro osoby zapojené do výtvarného umění, šíření kultury a péče o památky.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1285 Koncertů