Vítězslav Šlahař

Vítězslav Šlahař vystudoval sólový zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Prof. Jarmily Hladíkové. Ve vysokoškolských studiích pokračoval na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2015 složil státní doktorskou zkoušku v oboru Hudební teorie a pedagogika. Ihned po studiích na JAMU začal umělecky spolupracovat s Českým filharmonickým sborem Brno, v němž dlouhá léta působil jako stálý člen a sólista. Vedle umělecké činnosti vyvíjel také činnost pedagogickou. V letech 2007-2015 působil jako pedagog hlavního oboru zpěv na Konzervatoři evangelické akademie Olomouc, v letech 2010-2020 byl externím vyučujícím hlasové výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. V současnosti působí jako koncertní manažer Českého filharmonického sboru Brno.


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů