Kyrill Rybakov exceloval na Svatováclavském hudebním festivalu

Svatováclavský hudební festival, který v Moravskoslezském kraji letos přichystal 39 koncertů, pokračoval v sobotu 8. září vystoupením souboru Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou. Skladby barokních mistrů Telemanna, Bacha a Moltera zazněly v podání Kyrilla Rybakova a Igora Františáka na chalumeaux, v sólové roli s nimi alternovala sopranistka Hana Blažíková.

https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/kyrill-rybakov-exceloval-na-svatovaclavskem-hudebnim-festivalu.html

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů