LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE aneb I řekl Eben: „Pojďme ještě…“

Zásadní filozofické dílo Jana Amose Komenského z roku 1623 rozezní v hudebním zpracování Petra Ebena jeho syn, populární moderátor Marek Eben se špičkovým varhaníkem Tomášem Thonem. Na společné meditativní putování se Všezvědem Všudybudem zvou do Opavy či Ludgeřovic (12. a 13. září).  

„Labyrint je pro mne vždycky mimořádný večer, jednak kvůli Komenského textu, který je tak aktuální, jako by ho napsal včera, navíc ještě velmi vtipný a pak samozřejmě kvůli tátově muzice. Hrávali jsme to společně mnoho let a pořád ho za tou klaviaturou vidím. Musím říct, že málokterá věc, kterou jsem hrál na jevišti, má pro mne tak silný emotivní náboj, jako právě Labyrint.“ sděluje Marek Eben. 

Starobylý příběh vyprávěný prostřednictvím Ebenových hudebních obrazů vybízí k zamyšlení nejen nad až apokalyptickým výjevem „učitele národa“, ale i dnešní rozeklanou dobou. Sám skladatel, mj. jeden z nejhranějších českých komponistů druhé poloviny 20. století a autor více jak 200 děl, se svěřil, že ho nejvíce na tomto spisu dojímala Komenského neúnavná práce pro zlepšení tohoto světa. „V tom může být příkladem i pro naši současnost: zachovat si vlastní kritický pohled a odstup od tohoto světa, ale všechny své síly věnovat na jeho zlepšení.“ Autor dává posluchači čas na rozjímání nad vizí nového světa řízeného spravedlností i nad bezvýchodností lidského života prostřednictvím střídání slov recitátora s čistě hudebními (varhanními) plochami. V meditativním charakteru původně cyklu improvizačních skladeb (1991–2003) na texty nejen Labyrintu, ale i Komenského chorály (Amsterodamský kancionál) či moravské lidové písně se vznáší oblaka symboliky – Šípy Smrti, Sladké okovy lásky, Klamný příslib Zlatého věku ad. – plynoucí v lidských myšlenkách a mizející v Návratu k Bohu

Uvedením tohoto projektu si připomeneme 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Záštity nad koncerty převzali rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. a rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Sobota 12. 9. 2020, 18:00, Opava – Kostel sv. Vojtěcha

Neděle 13. 9. 2020, 15:00, Ludgeřovice – Kostel sv. Mikuláše

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1285 Koncertů