Poprvé v Moravskoslezském regionu vystoupilo nové trio Františák-Kaňka-Kozák

Fotografie z koncertů a reflexi pražského koncertů naleznete na facebookové stránce Svatováclavského hudebního festivalu.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů