Program festivalu

Bach / Benda: Flétnové sonáty
Ostrý / Willi

Termín
Sobota 19. 9. 2020 od 18:00 hodin
Cena vstupenky
50 - 200

Partneři koncertu

Bach / Benda: Flétnové sonáty
Ostrý / Willi

Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Sonáta A dur pro flétnu a obligátní cembalo, BWV 1032

Jiří Antonín Benda (1722–1795): Tři sonatiny pro cembalo sólo (výběr ze sbírky 34 sonatin)

Sonatina C dur č. 4, Mezzo allegro

Sonatina h moll č. 5, Allegretto

Sonatina d moll č. 6, Allegretto

František Benda (1709–1786): Sonáta F dur, Lee deest

Jiří Antonín Benda: Sonáta G dur pro flétnu a obligátní cembalo, L.642.b

Johann Sebastian Bach: Sonáta h moll pro flétnu a obligátní cembalo, BWV 1030

Flétnista Jan Ostrý a cembalistka Barbara Maria Willi je spojení naprosto logické. Oba patří k nejzkušenějším hudebníkům v oblasti interpretace staré hudby. Podobně přirozenou výslednicí je diagonála Bach a jeho synové. Bach otec nebyl žádný snílek – své syny dal studovat práva, ale věnovali se jako on převážně hudbě. Přestože synové ovládali techniku kontrapunktu, stali se nositeli nového homofonního stylu. K otci vzhlíželi s úctou, ale odbojnou povahu po něm podědili rovněž. Carl Phillip Emanuel psal o otcových skladbách jako o překonané minulosti, Christina šel až tak daleko, že hovořil o „staré paruce“. Uvidíme, co z těchto výroků je pravdou.


Fotogalerie

Partneři festivalu