Program festivalu

COLLEGIUM MARIANUM
Lilium mezi trním

Termín
Středa 8. 9. 2021 od 18:00 hodin
Cena vstupenky
200 - 300

Partneři koncertu

COLLEGIUM MARIANUM
Lilium mezi trním

Program

Alessandro Grandi (1586–1630):

Ave maris stella (z Mottetti a una, due, quattro e cinque voci con sinfonie di due violini, Libro III, 1637)

Adam Václav Michna z Otradovic (ca 1600–1676):

Přešťastný den narození blahoslavené Panny (Panenské narození)

Maria, Boží Matičko (Mariánský milovník)

Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji (Mariánský rytíř)

/Česká Mariánská muzika, Praha 1647/

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704):

Sonáta č. 1 d moll „Annuntiatio“ (z „Růžencové sonáty“, 1674)

Adam Václav Michna z Otradovic:

Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí! (Archanjelské Ave. Druhá píseň o Zvěstování Panny Marie)

Jak jest Maria seznala, že jest Alžběta počala (Panenské Alžběty navštívení /Česká Mariánská muzika, Praha 1647)

Vincenzo Albrici (1631–1690/96): Sonáta pro 2 housle d moll

Stefano Landi (1587–1639): Homo fugit velut umbra (Passacaglia delle Vita / z Canzonette Spirituali, 1675)

Giovanni Battista Fasolo (ca 1598–1694): Chi nasce d´Adamo (Per la Concettione della Vergine / z Arie Spirituali, Libro I, 1659)

Adam Václav Michna z Otradovic: Tečte, slzy, vláhu dejte (Matka bolestná / Česká Mariánská muzika, Praha 1647)

Adam Václav Michna z Otradovic:

Já Maria, Matka Boží, ach jaké, ach tratím zboží! (Utrpná mdloba bolestné Matky Boží pod křížem)

Stála Matka litující (Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem)

/Česká Mariánská muzika, Praha 1647/

Samuel Capricornus (1628–1664): Sonáta č. 4 (z Taffel-Lust Musik, 1671)

Adam Václav Michna z Otradovic:

Tak tehdy Matka, nás nebožátka opouští? 

(Mariánská dennice. Aneb o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie)

Radůjte se, ó Čechové, mariánští sodálové (Staročeská třidcatina. Aneb slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

/Česká Mariánská muzika, Praha 1647/


Fotogalerie

+6 fotografií

Partneři festivalu