Program festivalu

Realizováno

Duchovní i světská hudba doby Karla IV.

Termín
Neděle 24. 9. 2017 od 17:00 hodin
Cena vstupenky
50 Kč - 180 Kč

Newsletter SHF

Nenechte si ujít žádný koncert nebo novinku, přihlaste se k odběru našeho festivalového newsletteru.

Duchovní i světská hudba doby Karla IV.

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben, umělecký vedoucí

Sólisté:
Hana Blažíková – soprán

Program:
Duchovní i světská hudba doby Karla IV.

Francie ve 14. století
Cantio Plebs Domini (Ať se lid Boží raduje v tento den…)
Hymnus Ave maris stella (Buď zdráva, hvězdo mořská…)
Guillaume de Machaut: Gloria (Sláva na výsostech Bohu…)
Lectio Epistolae (Čtení z Epištoly)
Alleluia Virga Iesse floruit (Vykvetl výhonek Jesse…)
Sequentia Ave virgo singularis (Buď zdráva, panno jedinečná…)
Mariam matrem virginem (Marii, panenskou matku vzývejte…)

Dvorská hudba
Guillaume de Machaut (1300-1377)
virelay – Foy porter (Věrně chci setrvat)
ballade – Riches d´amour (Bohatství lásky)
instrumentální anonym – Faenza Codex no. 42
motet – Dame je sui cilz qui vueil / Fins cuer doulz (Paní, rád pro vás budu trpět / Vznešené milé srdce)

Světská a milostná lyrika ve střední Evropě 14. století
Prima declinatio (První deklinace, pádů regulace…)
Mülich von Prag: Nu siht man aber beide (Nyní je opět vidět pole i lučinu)
Dřěvo sě listem odievá
Otep myrhy mněť mój milý

České země za Karla IV.
Svatý Václave
Kyrie Fons bonitatis (Pane, prameni dobroty…)
Alleluia Ave Benedicta / tropus O Maria celi via (Buď zdráva, požehnaná Maria…)
Hymnus Lux vera lucis (Pravé světlo skrápí oblohu paprskem…)
Quae est ista (Kdo je ta jenž vychází jako jitřenka)
Nigra sum (Jsem černá, ale nádherná…)
Jezu Kriste ščedrý kněže
Moteto Christus surrexit vinctos-Chorus nove-Christus surrexit
Kristus vstal a vyvedl spoutané ze žaláře)

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů