Program festivalu

Realizováno

Dvořák, Janáček /
Mládí a Kreutzerova sonáta

Termín
Úterý 25. 9. 2018 od 18:00 hodin
Cena vstupenky
50 - 150

Partneři koncertu

Dvořák, Janáček /
Mládí a Kreutzerova sonáta

Program

Leoš Janáček (1854–1928): Smyčcový kvartet č. 1 „z podnětu Kreutzerovy sonáty“
Antonín Dvořák (1841–1904): Cypřiše (pro smyčcové kvarteto), B.152
Leoš Janáček: Mládí, suita pro dechový sextet (úprava pro smyčcové kvarteto K. Mařatka)

Janáčkův První smyčcový kvartet z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty je modernistickou stavbou plnou řezavých kontrastů temp i chvějícího se lyrismu a zuřivého dramatismu, pod níž se dá odkrýt základová deska skladby plná modality a geniální motivické práce. Kvartet emocionálně prohlubuje úprava původních dvanácti milostných písní cyklu Cypřiše věnovaného Dvořákově lásce Josefíně. Program uzavírá ojedinělá úprava živé suity Mládí, kterou avantgardní „pozdní divoch“ Janáček představuje své dětství v brněnském klášteru.

 

V rámci projektu

 

Partneři festivalu

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody