Program hudebních výletů

Realizováno

Čistá esence renesančního jara

Termín
Pátek 29. 3. 2019 od 19:00 hodin
Cena vstupenky
50 Kč - 150 Kč

Partneři koncertu

Newsletter SHF

Nenechte si ujít žádný koncert nebo novinku, přihlaste se k odběru našeho festivalového newsletteru.

Čistá esence renesančního jara

Program

Creator Omnium – Tvůrce
Hymnus Primus parens hominum (Hortus deliciarum)
František z Assisi: Píseň tvorstva
Kyrie Inmense Conditor (P Cim 4)
Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum deus (Pu V H 11)

Mors – Smrt
Conductus Veni redemptor gencium (Cod. Hu)
Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 1, 1–27)
Leich Vanitas Vanitatum (Pu V H 11)
Moteto Homo miserabilis – Brumas est mors (Cod. Hu)
Zjevení sv. Jana (4: 1–11, 5: 1–5)

Infernum – Peklo
Antiphona Aperite mihi portas justitie + Ps. 117 Confitemini Domino
Hymnus Audi tellus, audi magni (B.M. lat 6)
Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 14,18–42)
Conductus Quis dabit capiti meo (Cod. Hu)
Žalm 51 (50) Slituj se nade mnou, Bože
Lauda Convertime o Signore (Grey 3.b.12)

Purgatorium – Očistec
De Lamentatione Jeremiae Prophetae (Cod. Silos)
Conductus Crucifi gat omnes (Cod. Hu)
Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta
Conductus In hoc ortus occidente – improvizace
Dante Alighieri: Božská komedie (Očistec Zpěv 2, 1–24)
Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro

Paradisum – Ráj
Sanctus O quam dulciter voces ibi resonat (Pu V H 11)
Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella
Dante Alighieri: Božská komedie (Ráj, Zpě v 7, 1–48)
Hymnus Urbs Jerusalem beata
Benedicamus Benigno voto (Cod. Hu)

Probuďte jaro i ve vaší duši. Zažijte neobyčejnou chrámovou atmosféru v originálním propojení hudby a videoartu. Kresby světlem na oltářní obraz a unikátní mužská pěvecká dvojice Kchun nám budou průvodci Dantovu Božskou komedií.

Purgatio, moment očištění hříšné duše před jejím přijetím Bohem, nemá svou oporu v Písmu a přesto se stal součástí křesťanské představy o onom světě. Nejvznešenější obraz očistce vytvořil Dante Alighieri ve své Božské komedii, jíž je dramaturgie programu načrtnutá Barborou Kabátkovou inspirována.

K jeho slavnému dílu se program v jednotlivých částech reprezentujících smrt, peklo, očistec a ráj navrací. Autorkou hymnu Primus parens hominum o stvoření je abatyše z alsaského kláštera Hohenburg Herrad. Významným pramenem obsahujícím kondukty 12. století je Codex Las Huelgas z cisterciáckého kláštera Santa María Real de Las Huelgas v Burgosu. Obsahuje skladby typické pro první polovinu 13. století. Program z něj uvádí Conductus – planctus (pláč) Quis dabit capiti meo, zkomponovaný na biblický text proroka Jeremiáše a vzácný nápěv Jeremiášovy lamentace z rukopisu benediktinského kláštera Santo Domingo de Silos. Z Tropáře pražského děkana Víta koncert uvádí tropus Inmense Conditor k mešnímu zpěvu Kyrie a dále čerpá z pramene spojeného s nově založenou pražskou univerzitou z 2. poloviny 14. století, který obsahuje také Lejch Vanitas vanitatum o marnostech světa. V Itálii ve stejné době již vládlo jiné ovzduší. Typickou formou trecenta byl madrigal, o poznání virtuóznější a rytmicky specifický. Madrigaly Lo lume vostro a La bella stella napsali přední představitelé ars nova, nového umění, které zejména ve Francii a Itálii ovládlo hudební kulturu 14. století.


Fotogalerie

+2 fotografie

Videogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů