Program festivalu

Realizováno

Varhanní recitál

Termín
Neděle 21. 10. 2012 od 17:00 hodin
Cena vstupenky
100 Kč - 150 Kč

Newsletter SHF

Nenechte si ujít žádný koncert nebo novinku, přihlaste se k odběru našeho festivalového newsletteru.

Varhanní recitál

Liselotte Rokyta – panova flétna (Holandsko)
André Knevel – varhany (Kanada)

Program:
Jan Zwart (1877 – 1937) – Fantasy “Een Vaste Burg is onze God”/Our God is an impregnable castle/ (chant 401, according to Martin Luther)
Willem Hendrik Zwart (1925 – 1997) – Fantasy on the theme of psalm 25:1
Feike Asma (1912 – 1984) – Fantasy on the theme of J. S. Bacha “Nun Danket Allen Gott” BWV 192
Feike Asma (1912 – 1984) – Trio “Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust” /Saviour, Friend, you are my hope and joy/ (chant 171)
Klaas Jan Mulder (1930 – 2008) – Fantasy-Toccata “Wat God doet, dat is welgedaan /What God creates is good/ (chant 186)
Klaas Jan Mulder (1930 – 2008) – Aria “God in den Hoog’alleen zij Eer” /Honour appertains to God in Height/ (chant 91)
André Knevel (*1950) – Fantasy on the theme “Alle roem is uitgesloten” /All glory appertains to God/ (chant 173)
André Knevel (*1950) – Toccata in G minor
André Knevel (*1950) – Fantasy on the theme “Ik wil zingen van mijn Heiland” /I want to chant the Saviour/
André Knevel (*1950) – Sîrba from Oltenia

150 let reformační varhanní improvizace v Nizozemí:
Vlivem významné osobnosti evropské reformace 16.století, Johannese Kalvína, zakazovala reformovaná církev použití všech hudebních nástrojů v kostele. Jedinou tolerovanou výjimkou byly varhany, které sloužily jako doprovodný nástroj k bohoslužebnému zpěvu ženevských žalmů. Přísně reformované církve používaly v té době k bohoslužbě výhradně Kalvínem vybrané a sestavené žalmy, u nekterých církví je tomu tak doposud. Na základě přísně omezených žánrových a nástrojových možností se v průběhu století vyvíjel jedinečný styl varhanních reformačních improvizací, který existuje dodnes a je důležitou a nedílnou součástí církevní hudby v Nizozemí. Přísné omezení hudebního materiálu doznalo v průběhu staletí jistého uvolnění, díky kterému vznikaly take improvizace na témata zpěvů z církevního zpěvníku. Významnými autory žalmových improvizací jsou varhaníci Jan Zwart (1877-1937), jeho syn Willem-Hendrik Zwart ((1925-1997) a Feike Asma (1912-1984), který byl žákem Jana Zwarta. Klaas-Jan Mulder (1930-2008) a André Knevel (*1950) reprezentují svými improvizačními kompozicemi další generaci, která navazuje na dlouholetou a výjimečnou hudební tradici nizozemského varhanního umění.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů