Program festivalu

Realizováno

Zpívejme, věrní, společně – zpěvy české a německé reformace

Termín
Čtvrtek 11. 9. 2014 od 18:00 hodin
Cena vstupenky
75 Kč - 150 Kč

Newsletter SHF

Nenechte si ujít žádný koncert nebo novinku, přihlaste se k odběru našeho festivalového newsletteru.

Zpívejme, věrní, společně – zpěvy české a německé reformace

Schola Gregoriana Pragensis
David Eben, umělecký vedoucí

Program:
Antifona Fide firma / V pevné víře a blahé naději – Žalm 112
(ze starokališnického antifonáře z Ostřihomi, cca 1590)
Jezu Kriste ščedrý kněže (Husova oblíbená píseň z konce 14. století, zpívaná v Betlémské kapli)

ADVENT
Introitus Rorate celi / Rosu dejte nebesa shůry – gregoriánský chorál a moteto (Codex Speciálník, 1500)
Pán Bůh všemohoucí – sekvence s písněmi
Poslán jest od Boha anjel
Jan Traján Turnovský (1550–1606) – Všichni věrní křesťané (Benešovský kancionál, 1580)

VÁNOCE
Introitus Puer natus est / Chlapec se nám narodil (Franusův kancionál, 1505)
M. Praetorius – píseň Puer natus in Bethlehem / Ein Kind ist uns geboren
Lectio evangelii Factum est cum baptizaretur / A stalo se, když byl pokřtěn
Motetus Unde gaudent angeli – Eya Dei iherarchia – Nostra iocunda curia / Proto se radují andělé i archandělé

DOBA POSTNÍ
Jan Traján Turnovský – píseň Kristus příklad pokory (Benešovský kancionál, 1580)
Antifona Deus meus eripe – Žalm 30 In te Domine / Bože můj, vysvoboď mne
M. Praetorius – píseň Aus Tiefer Not schrei ich zu dir / Z hlubokosti volám k Tobě (text M. Luther – parafráze žalmu 130)

VELIKONOCE – VZKŘÍŠENÍ
Kyrie Paschale / Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Píseň Cantio Surrexit Christus hodie / Dnes vstal Kristus z mrtvých (Franusův kancionál, 1505)
Píseň Christ ist erstanden – Buoh všemohucí (Jistebnický kancionál)
Moteto Christus surrexit vinctos – Chorus nove – Cristus surrexit (Franusův kancionál, 1505)

BOŽÍ TĚLO
Sequence Ave caro Christi / Buď pozdraveno, Tělo Kristovo
Jan Traján Turnovský (1550–1606) – píseň Ráčil paměť zústaviti
Offertorium Sacerdotes incensum / Kněží obětují Bohu kadidl (Franusův kancionál, 1505)
Petrus Wilhelmi de Grudencz (1. pol. 15. stol.) – moteto Panis ecce – Panis ewus – Pange exul – Patribus veteribus – Tantum ergo / Hle, chléb andělů

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů