SOUTĚŽ O VSTUPENKY – gratulujeme!

Správná odpověď:
Labyrint světa a ráj srdce
zhudebněný Petrem Ebenem byl zaznamenán na kompaktní disk s interprety Irenou Chřibkovou (varhany) a Martinem Stropnickým (recitace) v roce 2008.

Gratulujeme výherkyním, které zaslaly svou správnou odpověď! Vstupenky na provedení Labyrintu s Markem Ebenem a Tomášem Thonem, které se uskuteční v neděli 13. září 2020 v 15 hodin v Ludgeřovicích – kostele sv. Mikuláše, na ně budou čekat před zahájením koncertu (2 vstupenky / výherce).

 

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů