Spojeni hudbou – společné prohlášení

V reakci na pandemickou situaci a přijatá bezpečnostní opatření vznikla na jaře letošního roku společná iniciativa tří českých festivalů s názvem „Spojeni hudbou“, jejímž cílem je podpořit českou kulturu a tuzemské umělce. MHF Lípa Musica, Svatováclavský hudební festival a MHF Concentus Moraviae vytvořili společnou koncertní řadu, která se prolne všemi festivaly, nabídne českým umělcům možnost uskutečnit na podzim letošního roku malé české festivalové turné a publiku jednotlivých akcí setkat se s předními českými interprety a dramaturgicky výjimečnými projekty v několika regionech České republiky. V rámci těchto projektů se na všech zmíněných festivalových pódiích letos na podzim představí například Collegium 1704 Václava Lukse, Musica Florea Marka Štryncla, Cappella Mariana, pěvkyně Martina Janková, Markéta Cukrová a Hana Blažíková, klavíristka, skladatelka a zpěvačka Beata Hlavenková a další.

Spojeni hudbou – společné prohlášení

Rok 2020 připravil celému světu zcela mimořádnou výzvu. Zdravotně-bezpečnostní ohrožení pandemického rozsahu je bezprecedentní zkušeností. Kulturní sektor, mnohými vnímaný pouze jako zbytná nadstavba ztrácející v dobách nouzového stavu na významu a hodnotě, se v kontextu výjimečných událostí snadno může dostat na okraj zájmu. Právě tomuto nebezpečí jsme se rozhodli čelit spoluprací tří hudebních festivalů ve snaze bojovat za přežití kultury coby klíčového elementu udržení a rozvoje úrovně celé společnosti i v odhodlání být si vzájemně oporou
v hudebním oboru a vzpruhou pro naše publikum.

Naše festivaly spojuje nejen členství v České asociaci festivalů. Protínají se i dramaturgicky a geograficky s ohledem na ukotvení ve specifických příhraničních regionech Čech a Moravy. A v současné době je pojí i „společný nepřítel“, který každému z nich připravil řadu překážek v podobě nemožnosti uspořádat aktuálně naplánované koncerty, zastavení prodejů vstupenek, poklesu příjmů z veřejných i soukromých zdrojů, uzavření státních hranic a globální nejistoty dalšího vývoje. Čelit těmto výzvám individuálně je obtížné, proto jsme si podali pomocnou ruku a rozhodli se připravit unikátní dramaturgický projekt postavený na sdílení know-how pořadatelů a vytváření příležitostí pro tuzemské výkonné umělce.

Projekt „Spojeni hudbou“ přinesl životodárnou sílu a inspiraci pro tři významné domácí festivaly – MHF Lípa Musica, Svatováclavský hudební festival a MHF Concentus Moraviae, kterým dnešní situace významně změnila plány a sebrala vítr z plachet mezinárodního rozletu. S cílem být v těchto obtížných dnech oporou českým hudebním interpretům jsme sestavili výjimečnou programovou linku, která se prolne našimi festivaly, a nabídne tak jedinečnou možnost spojit se hudbou napříč regiony a společně přinést potěšení, naději a odměnu všem zkoušeným zcela novým typem zátěžové situace. Pod hlavičkou „Spojeni hudbou“ najdou návštěvníci a příznivci všech našich festivalů kolekci koncertů, které představí českou interpretační špičku, dramaturgicky neotřelé projekty, hudebně-duchovní zastavení i odlehčeně osvěžující pořady či přesah v podobě edukativních doprovodných programů.

„Spojeni hudbou“ tak hledáme pozitivní synergii, která české hudební kultuře pomůže snáze se vyrovnat s negativními dopady aktuální „koronakrize“. Věříme, že z ní vyjdeme posíleni o nové zkušenosti, inspiraci a s nadějí a odhodláním pro budoucnost na vlastních svébytných cestách.

David Dittrich, MHF Concentus Moraviae
Martin Prokeš, MHF Lípa Musica
Igor Františák, Svatováclavský hudební festival

Spojeni hudbou – společné projekty:

Georg Friedrich Händel: Mesiáš
Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina, Roman Hoza – zpěv
Collegium 1704, Collegium Vocale 1704, Václav Luks – dirigent

Sně
Beata Hlavenková – klavír, zpěv, Oskar Török – trubka, Patrick Karpentski – kytara,
Miloš Peter Klápště – basová kytara
autorské skladby a písně

Ó světlo zrozené
Cappella Mariana, Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí
Nebeské harmonie anglické renesance: Palestrina / Tallis / Byrd / Tavener

Joseph Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži*
Markéta Cukrová – mezzosoprán, Zemlinského kvarteto

Ukolébavky**
Hana Blažíková – soprán, Jana Semerádová – flétny ad.
Jurkovič / Kapsberger / Michna ad.

Johann Sebastian Bach / Jiří Antonín Benda: Flétnové sonáty*** 
Jan Ostrý – flétna, Barbara Maria Willi – cembalo

Luce eterna – Světlo věčné ***
Martina Janková – soprán
Musica Florea, Marek Štryncl – umělecký vedoucí
Řím na přelomu 17. a 18. století

*nezařazuje Concentus Moraviae / **nezařazuje Svatováclavský hudební festival / *** nezařazuje MHF Lípa Musica

Změna programu vyhrazena.

Více informací o partnerských festivalech najdete na www.festivalcm.cz a www.shf.cz

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů