Gratulujeme: dirigent Václav Luks byl vyznamenán francouzským Řádem umění a literatury v hodnosti rytíře

Velice gratulujeme našemu vzácnému příteli a skvělému dirigentovi k takovému úžasnému ocenění! 🎖Collegium 1704

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem, kteří mi blahopřáli k udělení Řádu umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres), který jsem měl tu čest převzít na Francouzském velvyslanectví dne 21. dubna 2022. Především bych chtěl ale vyzdvihnout, že toto mimořádné ocenění nenáleží pouze mě, ale stejným dílem také všem hudbníkům a členům produkčního tým, kteří práci s Collegiem 1704 věnovali svoji kreativitu, entusiasmus a píli! Ušli jsme spolu veký kus cesty a vám všem náleží můj obdiv a dík!“ Václav Luks

V úterý 21. června 2022 převzal dirigent Václav Luks na slavnostním ceremoniálu na Velvyslanectví Francie v Praze z rukou velvyslance Alexise Dutertra Řád umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres) v hodnosti rytíře. Řád uděluje francouzský ministr kultury za významné zásluhy na poli umění a literatury.
Působení Collegia 1704 je propojeno s Francií už od dob jeho vzniku – díky účinkování na prestižních festivalech či spolupráci s významnými operními domy představilo francouzskému publiku dílo J. D. Zelenky či J. Myslivečka. Nejvýznamnějšími počiny poslední doby byla teprve druhá kompletní nahrávka Rameauovy opery Les Boréades a letošní operní koprodukce Händelovy opery Alcina s Château de Versailles Spectacles a Théâtre de Caen.
K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů