Jakub Janšta

Vystudoval varhany a skladbu na brněnské konzervatoři. Při absolutoriu obdržel Cenu Leoše Janáčka za nejlepšího absolventa ročníku. Ve studiu varhan pokračoval na pražské AMU ve třídě doc. Jaroslava Tůmy a absolvoval stáž ve Stuttgartu u prof. Jona Laukvika. Zúčastnil se též řady zahraničních mistrovských kurzů.
Je držitelem cen z mezinárodních interpretačních i improvizačních soutěží v ČR, Rakousku, Slovinsku a Německu. Vystupuje sólově (Chebské varhanní léto, Svatovítské varhanní večery, Litoměřické varhanní léto) i s různými sbory a soubory. S Kantilénou spolupracuje od roku 1998. Kromě koncertní činnosti působí pedagogicky a je varhaníkem a ředitelem kůru v pražském kostele sv. Františka z Assisi (u křižovníků).


Fotogalerie

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1285 Koncertů