Kamila Mazalová

Pochází z Ostravy, kde také vystudovala gymnázium a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, později Institut pro umělecká studia při Ostravské univerzitě v oboru sólový  zpěv, v obou případech ve třídě doc. Drahomíry Míčkové.

V současné době působí v pražském souboru Collegium 1704, který pod uměleckým vedením  Václava Lukse uvádí zejména díla českého barokního génia J. D. Zelenky. Rovněž je členkou Tiburtina ensemble, který se pod vedením Barbory Kabátkové zabývá interpretací středověké hudby, zejména gregoriánského chorálu. Jaké sólistka těchto souborů vystoupila na prestižních festivalech Čech i Evropy.

Ve spolupráci s Monikou Knoblochovou (cembalo, kladívkový klavír) uvádí zejména písňovou literaturu klasicistního a raně romantického období (J. V. Tomášek, L. Koželuh, J. Haydn). V roce 2014 pro Český rozhlas společně natočily CD písní J. V. Tomáška.

V současné době spolupracuje také se soubory Ensemble Phoenix Munich (J. Frederiksen) a Musica Aeterna (P. Zajíček).

 

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů