La Quinta Pars

La Quinta Pars je mladý ansámbl založený v roce 2017 hudebníky, kteří se potkali v rámci svých studií na oddělení staré hudby Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse v Lyonu (CNSMDL). Soubor se zaměřuje na historickou, dynamickou a kreativní restituci renesanční hudby – neznámého a fascinujícího dědictví věhlasných hudebníků Francie XVI. století.

V roce 2019 ansámbl La Quinta Pars pravidelně vystupoval v Lyonu – jak ve spolupráci s CNSMDL (Musée des Tissus, Goethe Institut, Kaple Hôtel-Dieu), tak též nezávisle (kostel StClair de Caluire a kostel St-Georges).

Kromě Lyonu se ansámbl představil také v jiných francouzských městech – v Marseille jakožto “mladí talenti” na festivalu Mars en Baroque,v Besançon na festivalu Horizons en Musique a také na koncertech v regionu okolo města Nice během července 2019. Ansámbl aktuálně postoupil do finále soutěže Young Talents Sinfonia 2020 ve městě Périgord, konající se v srpnu 2020. Spojení zvuku houslí a viol da gamb s témbry zobcové flétny a loutny umožňuje vytvořit širokou paletu barev, zdůrazňující zvukovost a expresivitu velmi širokého repertoáru francouzských šansonů. Tyto šansony jsou polyfonní skladby založené na vzájemném dialogu 3 až 6 melodických hlasů, “vhodné jak pro hlas, tak pro provedení na různé nástroje” (Susato 1543). V našem repertoáru jsou též zastoupeny mnohé čistě instrumentální hudební žánry: tance, ricercary a virtuózní diminuce.

Přesto, že ve své době byla tato hudba běžně interpretována ansámbly kombinujícími různé hudební nástroje (usnadňujíc tak porozumění často složité polyfonii skladeb), je dnes tato praxe takřka vzácností. A právě tomu, jak tuto hudbu mohli slyšet a provádět dvořané, měšťané, umělci nebo řemeslníci humanistické společnosti šestnáctého století, se snažíme přiblížit. S nikdy nekončící prací na zdokonalování interpretačního a jevištního projevu La Quinta Pars pravidelně pomáhají mezinárodně proslulí hudebníci, naši profesoři Pierre Hamon, Rolf Lislevand a Odile Edouard.

Ondřej Hanuš (Česká Republika): zobcové flétny 

Fanny Goubault: renesanční housle (Francie)

Haruna Nakaie: viola da gamba (Japonsko)

Lucas Alvarado (Chile): viola da gamba

Morgan Marquié (Francie): loutna

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů