La Quinta Pars

La Quinta Pars je mladý ansámbl založený v roce 2017 hudebníky, kteří se potkali
v rámci svých studií na oddělení staré hudby Conservatoire National Supérieur de Musique
et Danse v Lyonu (CNSMDL). Soubor se zaměřuje na historickou, dynamickou a kreativní
restituci renesanční hudby – neznámého a fascinujícího dědictví věhlasných hudebníků Francie
XVI. století.

V roce 2019 ansámbl La Quinta Pars pravidelně vystupoval v Lyonu – jak ve spolupráci
s CNSMDL (Musée des Tissus, Goethe Institut, Kaple Hôtel-Dieu), tak též nezávisle
(kostel StClair de Caluire a kostel St-Georges).

Kromě Lyonu se ansámbl představil také v jiných francouzských městech – v Marseille jakožto
“mladí talenti” na festivalu Mars en Baroque,v Besançon na festivalu Horizons en Musique a také na koncertech v regionu
okolo města Nice během července 2019.
Ansámbl aktuálně postoupil do finále soutěže Young Talents Sinfonia 2020 ve městě Périgord, konající se v srpnu 2020.
Spojení zvuku houslí a viol da gamb s témbry zobcové flétny a loutny umožňuje vytvořit
širokou paletu barev, zdůrazňující zvukovost a expresivitu velmi širokého repertoáru
francouzských šansonů. Tyto šansony jsou polyfonní skladby založené na vzájemném dialogu
3 až 6 melodických hlasů, “vhodné jak pro hlas, tak pro provedení na různé nástroje” (Susato
1543). V našem repertoáru jsou též zastoupeny mnohé čistě instrumentální hudební žánry: tance,
ricercary a virtuózní diminuce.
Přesto, že ve své době byla tato hudba běžně interpretována ansámbly kombinujícími
různé hudební nástroje (usnadňujíc tak porozumění často složité polyfonii skladeb), je dnes tato
praxe takřka vzácností. A právě tomu, jak tuto hudbu mohli slyšet a provádět dvořané, měšťané,
umělci nebo řemeslníci humanistické společnosti šestnáctého století, se snažíme přiblížit.
S nikdy nekončící prací na zdokonalování interpretačního a jevištního projevu
La Quinta Pars pravidelně pomáhají mezinárodně proslulí hudebníci, naši profesoři
Pierre Hamon, Rolf Lislevand a Odile Edouard.

Ondřej Hanuš (Česká Republika): zobcové flétny 

Vladislas Bechlitch-Szönyi (Francie): renesanční housle 

Haruna Nakaie (Japonsko): viola da gamba

Lucas Alvarado (Chile): viola da gamba

Morgan Marquié (Francie): loutna

Partneři festivalu

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody