Martinů Voices

Komorní sbor Martinů Voices byl založen počátkem roku 2010. Hlavní ideou jeho vzniku bylo vytvoření vokálního tělesa schopného interpretovat sborovou tvorbu na nejvyšší umělecké úrovni. Všichni členové Martinů Voices (Lenka Bartošíková, Grazyna Biernot, Jana Dvořáková, Jana Ehrenbergerová, Tomáš Fiala, Ludmila Hudečková, Věra Přibylová, Martin Slavík, Andrea Soukupová, Petr Svoboda, Luboš Šedivý, Martin Vacula, David Vaňáč) jsou proto profesionálové, kteří získali své vzdělání na konzervatořích a hudebních akademiích a mají bohaté zkušenosti z praxe. Sbor se nespecializuje na jediné stylové období, ale uvádí širokou škálu hudby od renesance až po nejnovější trendy 21. století. Vystupují jak samostatně, tak ve spolupráci s hostujícími umělci, komorními ansámbly a orchestry.
I přes krátkou dobu své existence dokázal sbor získat respekt české odborné veřejnosti. Vybudoval si rozsáhlý a náročný repertoár a uskutečnil s ním celou řadu koncertů v České republice (mj. Concentus Moraviae, Český spolek pro komorní hudbu, Lípa Musica, Music Olomouc) a ve Španělsku. Umění Martinů Voices je zachyceno na několika CD, z nichž to nejvýznamnější, které obsahuje výběr sborové tvorby Jana Nováka, vydala v roce 2014 společnost Supraphon. V roce 2016 sbor realizoval nahrávku kantáty Stabat mater Jakuba Jana Ryby (Nibiru Publishers), která získala ocenění „Diapason d’Or“ (2017).

Více informací najdete na: www.martinuvoices.cz

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů