Pražský komorní balet

Počátky největšího českého nezávislého profesionálního tanečního souboru sahají do roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut založili původní Studio Balet Praha. Na tuto ideu navázal v roce 1975 choreograf Pavel Šmok, kdy zakládal Pražský komorní balet. Vznik tohoto souboru znamenal velký zlom ve vývoji tehdy ještě československého baletu. Na repertoáru byly zejména choreografie Pavla Šmoka, zároveň však hostujících českých i zahraničních choreografů (J. Kylián, Ch. Bruce, P. Zuska, L. Vaculík, R. North, P. Delacroix, P. de Ruiter, J. Hackman ad.). Za více než půl století úspěšné činnosti a umělecké tvorby soubor prošel cílevědomým a úspěšným vývojem, stal se významným reprezentantem tanečního umění České republiky a hlavního města Prahy v zahraničí (Izrael, Libanon, Indie, Čína, Austrálie, Kuba, Thaiwan, Německo, Lucembursko, Thajsko, Gruzie, Bosna a Hercegovina, Jižní Korea, Polsko, Mexiko) a získal řadu významných ocenění.

Současnou tvář Pražského komorního baletu reprezentuje osm stálých a dva až čtyři externí tanečníci, kteří zvládají rozsáhlý pohybový rejstřík od technik vycházejících z klasické až po současné scénické taneční techniky.
Vedením Pražského komorního baletu je pověřena Linda Svidró, která pokračuje v tradici inovativního a progresivního souboru s českým a mezinárodním repertoárem s jasným zřetelem na uchování původní tvorby Pavla Šmoka ve spolupráci s dlouholetou sólistkou a pedagožkou Kateřinou Dedkovou-
-Frankovou a baletním mistrem Igorem Vejsadou. Oslovována je mladá a střední generace úspěšných choreografů, přičemž důraz je kladen zejména na spolupráci s choreografy českého původu působících v Čechách či zahraničí (P. Zuska, M. Radačovský, M. Svobodník, O. Vinklát, L. Timulák, J. Pokorný, T. Rychetský, H. Polanská Turečková, aj).

Více informací najdete na: www.prazskykomornibalet.cz

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1217 Koncertů