Tomáš Lajtkep

Pochází z Třeště na Vysočině. Od dětství se věnoval sborovému zpěvu a hře na dechové nástroje, nejprve v dětském dechovém orchestru a později v místním big bandu. Po nástupu studia na VUT v Brně začal navštěvovat hodiny gregoriánského chorálu u Josefa Gerbricha a po příchodu do brněnského sboru Ars Brunensis zahájil pravidelné návštěvy hodin zpěvu u sopranistky Hany Málkové. V Brně byl dále členem vokálního ansámblu Sol et sedes pod vedením Ondřeje Múčky. V roce 2008 byl přizván ke spolupráci se souborem Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena a následně se souborem Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse. V současné době se věnuje soukromému studiu zpěvu a hře na pozoun. Pěvecky působí převážně v ansámblech středověké, renesanční a barokní hudby (Schola Gregoriana Pragensis, Capella Mariana, Collegium Vocale 1704, The Czech Ensemble Baroque, Ensemble Inégal).

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1279 Koncertů