Nový projekt Muzika bez hranic / Muzyka bez granic

Vážení milovníci krásné hudby,

ještě v průběhu podzimu a zimy 2019 bude Svatováclavský hudební festival realizovat 21
koncertů! Vedle již zaběhnutých koncertů cyklu Hudební výlety máme připraveny tři koncerty
Jazzového podzimu předních hudebníků od nás (Luboš Soukup Quartet s Davidem Dorůžkou
či Cotatcha Orchestra), ale i z nedalekého Polska (Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski).
Právě spolupráce s Polskem je v tomto roce jistou novinkou, neboť otevíráme zbrusu nový
mezinárodní projekt Muzika bez hranic / Muzyka bez granic, jehož šest koncertů budeme
realizovat ve spolupráci s polskými kulturními institucemi. Velmi si cením začínající
systematické spolupráce s prvotřídními polskými tělesy, které jsme měli tu čest hostit i na
našem zářijovém festivalu – Cameratu Silesii či Poznaňskou filharmonii. Rád bych se zasadil o
těsnou a logickou kulturní provázanost česko-polského Slezska založenou na spolupráci
uměleckých špiček našich regionů zaručujících vysokou interpretační kvalitu. Propojovat oba
naše regiony a rozvíjet kulturní turismus po obou stranách hranice je novou výzvou, která
nám dává i do budoucna velký smysl.

Věřím, že vás naše pestrá nabídka potěší a možná i přesvědčí k výletu do netradičních míst za
skvělou muzikou a vynikajícími interprety.

Těším se na vás – také díky vám jsme tu již 16 let.
Igor Františák

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů