Přesně za 3 týdny zahajujeme 19. ročník Mozartovou Velkou mší pod taktovkou Václava Lukse

SHF dokázal v původně silně komunistickém regionu vybudovat největší festival duchovní hudby v ČR. Již od svého počátku (2004) je jedním z jeho cílů uvádění velkolepých projektů: oratorií, kantát, mší či symfonií. Řadu monumentálních projektů, mezi něž bude patřit i galakoncert Adama Plachetky či koncert Vratislavské filharmonie, zahájí v ostravské Katedrále Božského Spasitele Mozartova slavnostní mše. Představí se evropsky uznávané pěvkyně Simona Šaturová či Martina Janková a před moderní orchestr předstoupí specialista na provoz tzv. staré hudby, dirigent Václav Luks (Collegium 1704).

Mozartova Mše c moll je dílem, které se pyšní mnohými přívlastky. Obvykle bývá označována jako ,velká‘ nebo ,slavnostní‘, prokazatelně se jedná o dílo nedokončené a komplikované okolnosti vzniku z něj navíc dělají dílo mysteriózní. Mozart volil pouze vzácně mollovou tóninu pro svá díla a pokud již tak učinil, jednalo se zpravidla skladby, které pro něj byly nějakým způsobem důležité a osobní. Mše c moll byla Mozartovou první duchovní skladbou po jeho odchodu ze služby u salcburského arcibiskupa a Mozart jako by chtěl ukázat světu, bohu a také svému otci, jak umělecky osvobozující byl jeho odchod z omezující služby a jak se díky této změně uvolnily otěže jeho nekonečné invence, mistrovství a umělecké svobody. Mozartova ,Velká mše‘ je nejen nejrozsáhlejší a nejvelkoryseji koncipovanou duchovní kompozicí svého tvůrce, ale směle můžeme tvrdit, že je též dílem mimořádných okamžiků.
Zahajovací koncert Svatováclavského hudebního festivalu je bez pochyb takovou mimořádnou událostí a zahájit vznešenými tóny božské Mozartovy hudby festival, který je mému srdci neobyčejně blízký, považuji za velkou čest a radost. K žádnému jinému festivalu mě nepoutá tak blízký vztah a tak dlouhodobá spolupráce. S Collegiem 1704 jsme od roku 2007 nechyběli ani na jednom z ročníků, měl jsem příležitost účinkovat na dlouhé řadě komorních koncertů s desítkami vynikajících hudebníků a letošní zahajovací koncert bude již druhým mým setkáním se skvělými kolegy z Pražské komorní filharmonie a Českého filharmonického sboru Brno. Věřím, že nebeská krása Mozartovy hudby bude tím správným vstupem do letošního festivalového ročníku!“ doplňuje Luks.

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů