Program festivalu

Realizováno

Beethoven / Messiaen: Kvartet pro konec času
Vodička / Františák / Jamník / Kasík

Termín
Sobota 5. 9. 2020 od 19:00 hodin
Cena vstupenky
150 - 250

Partneři koncertu

Beethoven / Messiaen: Kvartet pro konec času
Vodička / Františák / Jamník / Kasík

Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Sonáta A dur pro housle a klavír „Kreutzerova“, op. 47

Olivier Messiaen (1908–1992): Kvartet pro konec času pro housle, klarinet, violoncello a klavír

Dvě stěžejní kompozice klasické hudby a čtyři špičkoví sólisté, kteří se na jednom hudebním
pódiu potkají jen vzácně. Svou nejznámější sonátu pro housle a klavír Beethoven věnoval
původně houslistovi jménem George Bridgetower. Po osobní roztržce však vídeňský mistr
dedikaci změnil ve prospěch francouzského houslisty Kreutzera. Ironií osudu Kreutzer Sonátu
nijak neocenil, ani nehrál. Přesto vstoupil díky Beethovenovi do hudebních
dějin. „Hudba je pro mne akt víry“, tvrdil Olivier Messiaen. Nejuznávanější francouzský
skladatel minulého století nejen věřil, ale dokonce vytvořil novou, nesmírně originální
hudební řeč. Kvartet pro konec času (1941) je jedním z jeho nejosobnějších děl. Messiaen jej komponoval jako válečný zajatec v táboře ve Slezském Zhořelci (Gerlitz). Byl také poprvé proveden před spoluvězni, kterých bylo na koncertě údajně okolo 5000!


Fotogalerie

+1 fotografie

Partneři festivalu