SHF Hudební výlety: Krojované Velikonoce s BROLNem

Hudební výlety realizované Svatováclavským hudebním festivalem můžete na Velikonoce
podniknout za folklórními Janovými pašijemi do kostela v centru Ostravy, či v Jablukově.
Na květnou sobotu 13. dubna zažijte na slováckou notu laskavě vyprávěný příběh
posledních dnů Ježíše Krista a vstupte do rozkvetlé velikonoční zahrady lidového oratoria
spolu s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (BROLN)!

BROLN s nezdolným temperamentem od roku 1952 prezentuje na profesionální úrovni
moravský, český i zahraniční folklór. Nyní přiváží do Moravskoslezského kraje Janovy pašije
v autorském ztvárnění primáše Petra Varmuži. „Pašije, zprávy evangelistů o utrpení a smrti
Ježíše Krista, předčítané nebo prozpěvované, byly vždy důležitou součástí života každého
křesťana v rámci liturgie Svatého týdne. Mnozí hudební autoři použili pašijový text ke
zpracování v podobě výpravné či dramatické, a to formou kantáty nebo oratoria. Pašijové
písně zapsané v Sušilových a Bartošových sbírkách jsou v dnes uváděné verzi stylizovány do
formy ,lidového oratoria‘ s využitím sólového i sborového zpěvu a komorního orchestru s
cimbálem.“ uvádí Varmuža. V jeho díle se pomyslně ocitáme za hradbami města, ostatně
jako Kristus, který překročí potok Cedron a odchází se modlit na Olivetskou horu. Varmuža
využívá lidových nápěvů i názvuků, stejně jako ale spojuje svět folklóru a vážné hudby užitím
různých hudebních nástrojů, sól a sboru – s tradiční tenorovou rolí Evangelisty.

Velikonoční zahrada: Janovy pašije
13. dubna 2019
OSTRAVA-CENTRUM – EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL v 15 hodin
JABLUNKOV – KOSTEL BOŽÍHO TĚLA v 19 hodin
Program: Petr Varmuža: Janovy pašije (Lidové oratorium)
Interpreti: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, Sbor Amatores Musicae Antiquae
(Mistřín), Petr Varmuža (umělecký vedoucí), Klára Strýčková (soprán), Iva Kružíková (alt),
Tadeáš Janošek (tenor) a Martin Frýbort (bas)

K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1288 Koncertů