Program festivalu

Realizováno

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Suk / Kabeláč / Dvořák: Svatý Václave

Termín
Sobota 28. 9. 2019 od 17:00 hodin
Cena vstupenky
150 Kč - 750 Kč

Newsletter SHF

Nenechte si ujít žádný koncert nebo novinku, přihlaste se k odběru našeho festivalového newsletteru.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Suk / Kabeláč / Dvořák: Svatý Václave

Program

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody

Josef Suk (1874–1935): Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a
Miloslav Kabeláč (1908–1979): Mysterium času, op. 31
Antonín Dvořák (1841–1904): Žalm 149 pro sbor a orchestr, op. 79, B 154
Antonín Dvořák: Te Deum pro sóla, sbor a orchestr, op. 103, B 176

 

Svatováclavský chorál obsahuje z hlediska morálních hodnot myšlenky věčně živé, které odpovídají i ignorovaným požadavkům přítomnosti.“ uvedl básník a kněz Jakub Deml

Meditace na tradiční Svatováclavský chorál vznikla v prvním válečném roce (1914) a Suk v ní se strachem i nadějí hudebně umocňuje niternou prosbu „Nedej zahynouti nám ni budoucím“. Nesmrtelné poselství národního chorálu přechází v Kabeláčovo velkolepé Mysterium času – zamyšlení nad vesmírným děním, nad jeho nesmírnými oblastmi a pevnou zákonitostí, která jim vládne. Materiálem pro výstavbu mohutně gradačního Mysteria byla jediná navracející se a na maximum se napínající hudební myšlenka. Ta napodobuje chorálový cantus firmus, který dává dílu zvláštní rys jakési starozákonní prostoty a výrazové lapidárnosti. Vibrace ohromujícího díla se budou chrámovými zdmi svobodně linout až k Dvořákovu Žalmu 149 a vrcholné oslavě boží – efektnímu Te Deu z počátku jeho amerického období.

Koncert se koná pod záštitou prof. MUDr. Jana Laty, CSc., rektora Ostravské univerzity
K dnešnímu dni jsme pro Vás zorganizovali 1284 Koncertů