Program festivalu

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Suk / Kabeláč / Dvořák: Svatý Václave

Termín
Sobota 28. 9. 2019 od 17:00 hodin
Cena vstupenky
150 - 750

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Suk / Kabeláč / Dvořák: Svatý Václave

Program

Josef Suk (1874–1935): Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a
Miloslav Kabeláč (1908–1979): Mysterium času, op. 31
Antonín Dvořák (1841–1904): Žalm 149 pro sbor a orchestr, op. 79, B 154
Antonín Dvořák: Te Deum pro sóla, sbor a orchestr, op. 103, B 176

Koncert se koná pod záštitou prof. MUDr. Jana Laty, CSc., rektora Ostravské univerzity

Partneři festivalu

30 let od sametové revoluce – 30 let svobody